एकदा डाकू गावात दरोडा टाकतात आणि सर्व लोकांना मारुन टाकतात ,नंतर एका म्‍हातारा म्‍हातारीच्‍या घरी
डाकू : ए म्‍हातारे काय नाव तुझं ?
म्‍हातारी : गंगुबाई.
डाकू : मी तुला सोडुन देतो , माझ्‍या आईचं नाव गंगुबाई होतं

डाकू : ए म्‍हातार्‍या , तुझं नाव काय ?
म्‍हातारा :: ग्‍यानबा , पण सगळे मला लाडाने ‘ गंगुबाई ‘ म्‍हणतात

Advertisements