एका माणसाला चार बहीणी असतात,
तर त्या माणसाच्या मुलाचे नाव काय असेल?

उत्तर : आत्याचार

Advertisements