विनोद

एकदा एक मुंगी स्कूटर वरून जात असताना एकदम खाली पडते. का?
– कारण स्कूटर संपते
—————————————————————–

एका माणसाला ४ बहिणी असतात. तर त्याच्या मुलाचे नाव काय असेल?
– आत्याचार
—————————————————————–

भगवान शंकरानी जर त्यांचे आत्मचरित्र लिहायचे ठरवले तर त्या आत्मचरित्राचे नाव काय असेल?
– कैलास जीवन!
—————————————————————–

एक मराठी माणूस आपल्या आईच्या आज्जीच्या नावने bank सुरु करतो…तर त्याचे नाव काय असेल?
– आय ची आय ची आय bank
—————————————————————–

एक नवरा बायको पहिल्यांदाच विमानात बसतात.
बायको (उत्साहाच्या भरात): अहो, ते बघा…माणसे कशी मुंग्यांसारखी दिसत आहेत
नवरा (शांतपणे): माणसे नाहीत, मुंग्याच आहेत त्या…आपले विमान अजून उडायचे आहे
—————————————————————–

शाहरूख खान आणि करण जोहर ने ’तारे जमीन पर’ बनवला असता तर त्याचे नाव काय ठेवले असते?
– ’कुछ’ तारे जमीन पर
—————————————————————–

शाहरूख खान आणि आदित्य चोप्राने ’गझनी’ बनवला असता तर त्याचे नाव काय ठेवले असते?
– रब ने बना दी बॊडी
—————————————————————–

मास्तर: शाळेबाहेरच्या फणसाच्या झाडाला जर ३ फणस आहेत तर माझे वय काय?
चिंटू: ४० वर्षे
मास्तर: शाब्बास चिंटू…तू कसे ओळखलेस?
चिंटू: माझ्या घराजवळ एक अर्धवट वेडा मुलगा राहतो – त्याचे वर २० वर्षे आहे
—————————————————————–

मास्तर: शाळेबाहेरच्या फणसाच्या झाडाला जर ३ फणस आहेत तर माझे वय काय?
चिंटू: ४० वर्षे
मास्तर: शाब्बास चिंटू…तू कसे ओळखलेस?
चिंटू: कारण मी आज डब्यात मटकीची उसळ आणली आहे
—————————————————————–

2 thoughts on “विनोद

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: