शेतकरी

माझा मित्र तेजस गोखले ह्यानी केलेली ही कविता…तो स्वतः ही प्रसिद्ध करायला फारसा उत्सुक नव्हता…पण मीच आग्रह करुन इथे प्रसिद्ध करत आहे…

तुमच्या प्रतिक्रिया त्याला जरूर कळवा:

~ कौस्तुभ

Advertisements