आज संजय सूरकर दिग्दर्शित ’सुखांत’ हा इच्छामरण या विषयावरचा मराठी चित्रपट पाहीला…फारच चांगला आणि आशयपूर्ण चित्रपट आहे!

ह्याबद्दल सविस्तर लवकरच…पण शक्य झाल्यास नक्की पहा…चुकवू नका.

~ कौस्तुभ

Advertisements