हरकत नाही…संदीप खरे ची कविता

संदीप खरे ची अजून एक ’हळूवार’ कविता…
मला असल्या कविता अजिबात आवडत नाहीत…पण काही जणांना मात्र असल्या ’भावनेनी बरबटलेल्या’ (बरं.. तुमच्या भाषेत ’ओथंबलेल्या’) कविता आवडतात…आणि काहिंना ह्या असल्या कविता हव्या होत्या.
मी म्हणालो मी ईमेल नी पाठवतो…पण माझ्या ब्लॊग वर नाही टाकणार…पण हळू हळू असल्या कवितांची मागणी वाढू लागली, त्यामुळे शेवटी मी ही कविता इथेच पोस्ट करत आहे…पण असे असले तरी मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे – ही माझ्या टाईप ची कविता नाही…असो!
————————————————————————————————————–
हरकत नाही…
अक्षर छान आलंय यात !”
 माझी कविता वाचताना
मान तिरकी करत ती एवढंच म्हणते…
डोळ्यांत तुडुंब भरलेली झोप,
कपाळावर पेंगत बसलेले काही भुरटे केस,
निसटून गेलेली एक चुकार जांभई,
आणि नंतर…
वाचता वाचता मध्येच
आपसूक मिटलेले तुझे डोळे,
 कलंडलेली मान,
आणि हातातून अशीच कधीतरी निसटलेली,
जमिनीवर पडलेली माझी कवितांची वही…
हरकत नाही, हरकत नाही;
कविता म्हणजे तरी आणखी काय असतं !!
–संदीप खरे
——————————————————-
~ कौस्तुभ

4 thoughts on “हरकत नाही…संदीप खरे ची कविता

Add yours

  1. I mean I tend to arrive at conclusions that the poet would not agree with.for instance, in this case, she was tired, sleepy and his poems are boring?

    Like

  2. I mean I tend to arrive at conclusions that the poet would not agree with.for instance, in this case, she was tired, sleepy and his poems are boring?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: