काळानुसार सण, चालीरिती, प्रथा बदलाव्यात, नाही?

त्यामुळे सध्याच्या काळाला अनुसरुन मी हा संदेश बदलला आहे – विषेशतः मुलींसाठी! 🙂

तिळगूळ घ्या…कमी बोला!!!

~ कौस्तुभ

Advertisements