मधुबाला ची काही दुर्मिळ छायाचित्रे – नक्की कोणत्या वर्षीची आहेत ते माहिती नाही.

माधुरी दीक्षित आणि यांची तुलना, साम्य (ती आणि मधुबाला एका काळात असत्या तर कोण जास्त लोकप्रिय झाले असते ई.) ह्यावर अनेक लेख आणि चर्चा झाल्या आहेत किंवा होत रहातील.

पण माझ्या मते  –
१) अशी चर्चा करता येणे शक्य नाही – कारण काळानुसार कोणाचे करीअर कसे घडले असते याचा तर्क करणे अशक्य आहे
आणि त्याहून महत्वाचे…
२) अशी चर्चा करायची गरजच काय!!?? दोघीही (आणि इतर अनेक!) आपापल्या गुणावगुणांसकट चांगल्याच आहेत. उगाच ही भारी आणि ती ’लय्य भारी’ असल्या बाता कशाला?

असो. आता गप्प बसतो – तुम्ही छायाचित्रे पहा!

~ कौस्तुभ

Advertisements