नुकतंच एक मराठी कोडं/कूट-प्रश्न वाचण्यात आला…ते इथं देत आहे…

मराठीत एकच अक्षर चार वेळा आलेले चार अक्षरी चारच शब्द आहेत.(मामा-मामी,काका-काकी असे जोड शब्द नव्हेत) ते कोणते .

याचं उत्तर मलाही माहिती नव्हतं, पण तेही वाचण्यात आलं…त्यामुळे मला चारही शब्द माहिती आहेत (आणि ते थोडे विवादास्पद उत्तर आहे असेही वाटतंय)

~ कौस्तुभ

Advertisements