ग.दि.माडगूळकर यांचे लेखन – मला आवडलेले दोन लेख

अरे दिवा लावा कोणी तरी

हॆलो, मिस्टर डेथ

~ कौस्तुभ

Advertisements