……


आजोबा, मला पॊकेटमनी पुरत नाही. बाबा म्हणाले ’आजोबांकडे जा, मला पण तेच देतात.’

हं, बोल किती पाहिजेत?

नाही, मला आता माझा धंदा सुरू करायचाय, स्वतःच दुकान…!

आजोबा (सदगदीत होऊन): बाळा, किती लवकर हाताशी आलास रे…आजच तुला तुझं स्वतःच दुकान उघडून देतो…नाव काय ठेवणार आहेस?

’युवा सेना!!’ …….कसं वाटलं???

Advertisements