लहानपणी आई मुलाला श्रावण बाळ म्हणायची…

…आता श्रावण पाळ असं म्हणते 😝

Advertisements