आज तिचा फोन आला…

आज तिचा फोन आला…

शब्दाऐवजी हुंदक्याचा आवाज आला …

.

स्वतःला सावरून ती म्हणाली –

” अरे माझे लग्न ठरले “…

.

ती सावरली , पण तो ढासळला , आणि मग

दोघांच्या असावांपुढे

पावसाचा वर्षाव कमी वाटू लागला …

.

शब्द सर्व हवेत विरले…

.

ती म्हणाली ” माफ करशील ना मला “…

.

तो म्हणाला ” माफी कसली मागतेस

अपराध्यासारखी

कर्तव्य पूर्ती करून आई बाबांचा मान राखालास

तू …

.

” या जन्मी नाही तर पुढच्या जन्मी होशील

नक्की माझी ”

.

ऐकून ती म्हणाली ” आठवणीत

आणि हृदयाच्या कोपर्यात असशील नेहमी”

.

धीर धरून त्याने फोन ठेवला

” कुणाला अश्रू दिसू नये म्हणून पावसात जाऊन

तो रडत बसला “.

रडता रडता तो म्हणाला….

गेली एकदाची कटकट…

2 thoughts on “आज तिचा फोन आला…

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: