गोरीगोरी पान… व्हायोलिन व्हर्जन…

हा मेसेज मला WhatsApp वर आला…सर्व मराठी वाचकांना आवडेल म्हणून इथे देत आहे…


गोरीगोरी पान फुलासारखी छान,

दादा, मला एक वहिनी आण

गदिमा यांचं हे सुंदर बालगीत…श्रीनिवास खळे यांची गोड चाल… आशा भोसले यांच्या लडिवाळ आवाजात आपण हे बालगीत अनेकदा ऐकलंय…

आता ऐका-व्हायोलिनवर…

खूप बारकाव्यांनिशी अप्रतिम वाजवलंय…खास करून 2:16 ते 2:37 चा भाग…केवळ अप्रतिम….!!! या गाण्यातील शेवटचे कडवे, त्यातील पहिली ओळ:

वहिनीशी गट्टी होता तुला दोन थापा…

तुला दोन थापा, तिला साखरेचा पापा…

या ओळींतील गट्टी हा शब्द आपण जसा उच्चारतो, अगदी तसाच त्यांनी व्हायोलिनचा बो उचलून सुंदरपणे वाजवला आहे…जरूर ऐका, पहा…😊


ज्यांना मूळ गाणे माहिती नाही त्यांनी ते इथे ऐका…आणि परत व्हायोलिन व्हर्जन ऐका…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: