विनोदः कबड्डी

श्वास रोखून…
तुझ्याकडे पाहत तिरपा कटाक्ष टाकत.. जप करीत…
तुला स्पर्श करण्याची
अनिवार ओढ…

आणि हलकासा जरी स्पर्श
केला तरी…
जग जिंकल्याच्या
धुंदीत, अत्यानंदाने जप करीतच…
माघारी येणे…💞

यालाच “कबड्डी” हा खेळ म्हणतात!!
😂😂😂😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: