पं भीमसेन जोशी @ १०१

आज ४ फेब्रुवारी २०२३ हा पं. भीमसेन जोशी यांचा १०१ वा जन्मदिवस.

मी अगदी कमी थोर लोकांना (म्हणजे जे मला थोर वाटतात ते) प्रत्यक्ष पाहिलं आहे. पु. ल. देशपांडे यांना प्रत्यक्ष कधी पाहिलं नाही. पण ज्या काहींना पाहिलं त्यातले एक म्हणजे पं. भीमसेन जोशी.

त्यांची गाणी, त्यांचा आवाज अजूनही मी जवळजवळ रोज ऐकतो. तर आज ह्या दिवसाच्या निमित्ताने त्यांचे काही video इथे post करतोय…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: