विरंगुळाः मराठी वृत्तपत्रांची शोचनीय अवस्था

फरूळेकरांकडून फवारांकडे गेलेल्या फेफरचे संफादक, उफसंफादक, फ्रूफरिडर, फत्रकार आणि समस्त फिंफरीकर आणि फुणेकरांनी, कॉफीमुक्त फरीक्षेसाठी गेलेल्या फथकाला फुरेफुर फ्रयत्न करण्यासाठी फ्रोत्साहन द्यावे !!! #मराठीठारमारी

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

बँकेकडून लोन SANCTION झालं. मॅनेजरनं डीडी हातात धरून माझ्यापुढं हात केला....मी कृतज्ञतेनं त्यांना मराठीत म्हटलं : “मी तुमचे ऋण कधीच फेडू शकणार नाही.”..मॅनेजरने डीडी परत ड्रॉवरमध्ये ठेवला. 😂😂 मराठी भाषा गौरव दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!🐋🐳🐬🐟🐋🐳🐬🦈मराठी भाषेचा शृंगार😅 'मासा' आणि 'माशी' यांचा परस्परांशी काहीही संबंध नाही; पण शब्दांची गंमत अशी की 'माशाला' स्रीलिंगी शब्द नाही आणि 'माशीला'... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑