Reviving blog again…better late than never!

Today I bumped into my friend Li's blog...he is very active blogger and I used to get motivated by him..but unfortunately, not for too long... :(But today, somehow the motivation somehow stayed a bit longer...and here I am, reviving my blog!It's better late than never...~ Kaustubh

पुन्हा ब्लॉग सुरु …

आज अनेक महिन्यांनी मी हा ब्लॊग पुन्हा जिवंत केला. मागचे एक वर्ष मला खूप शिकून खूप म्मोठ्ठे व्हायचे असल्यामुळे (MBA करत होतो ना!) मी ब्लॊगिंग पासून दूर होतो...पण सध्या घरी पडीक असल्यामुळे परत काही तरी लिहावे असे वाटायला लागले.सध्या जॊब शोधता शोधता इतर वेळेस घरातली कामे ही करावी लागत आहेत. उदा. दळण टाकणे, बॆन्केत चेक... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑