Mock The Week on BBC Two

Mock The Week was my favorite comedy show on BBC Two - followed it regularly when I was in the UK. Even now I do follow clips on Your tube... Here are some I liked... Stewart Francis on Family: Frankie Boyle Frankie Boyle on Thatcher's Funeral Frankie Boyle on Scots (i.e. Himself) Scenes We Would Like... Continue Reading →

असेच काही तरी…

’स्थळा’साठी फोन केलेली एक बाई (म्हणजे मुलीची आई) सारखी ’आत्ताचा फोटो पाठवा...पण...अलिकडचा फोटो पाठवा बरं का...शक्यतो लेटेस्ट फोटो पाठवा’ म्हणत होती...त्यामुळे वैतागून मी ’लेटेस्ट’ फोटो पाठवला, (मूळ फोटो मुद्दाम दिला नाहीये...थोडा ’स्पेशल ईफेक्ट’ दिला आहे...)त्यावर त्यांचे आत्ताच उत्तर आले आहे - ’थोडा जुना फोटो पाठवला तरी चालेल’...चला...मी माझ्या बारश्याचा फोटो scan करायला जातो :)~ कौस्तुभ

Blog at WordPress.com.

Up ↑