गोरीगोरी पान… व्हायोलिन व्हर्जन…

हा मेसेज मला WhatsApp वर आला...सर्व मराठी वाचकांना आवडेल म्हणून इथे देत आहे... गोरीगोरी पान फुलासारखी छान, दादा, मला एक वहिनी आण गदिमा यांचं हे सुंदर बालगीत...श्रीनिवास खळे यांची गोड चाल... आशा भोसले यांच्या लडिवाळ आवाजात आपण हे बालगीत अनेकदा ऐकलंय... आता ऐका-व्हायोलिनवर... खूप बारकाव्यांनिशी अप्रतिम वाजवलंय...खास करून 2:16 ते 2:37 चा भाग...केवळ अप्रतिम....!!! या... Continue Reading →

Tsundoku, The Subtle Art, and Ramana Sir

A few months ago I wrote a blog "My Week-end Is Booked" where I talked about my decision in 2018 to stop buying new books. However my close friend and IIM-A classmate sent me a book on Advaita and advised me to read. I started it and left halfway through since I was writing an... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑