A nice funny article by the ‘Fake IPL Player’

Twenty Two Yards of Bollywood YarnA nice funny and witty article by the Fake IPL Player published in the current issue of Forbes India magazine----------------------------------------------------------------------------------------------------------It’s that time of the year again. As the air gets warmer and power supply gets rarer, top cricketers from that part of the world which is not Pakistan have descended... Continue Reading →

On ‘IIMs’ high salary: The true story has a twist’

Jan-Apr period every year is the most important one for Indian B-schools, IIMs, ISB et al.Because this is the period when on-campus placements are held and these schools, which seem to consider the salary earned as the only parameter to show their worth, come all out with their new records of salaries offered!This year was... Continue Reading →

I can’t unlove you by Kenny Rogers

Postcards and lettersAnd pictures made to last foreverTo be boxed up and tossed awayKnickknacks and souvenirsIn an afternoon, they're out of hereThey'll disappear without a traceBut what they mean to meCan never be replacedI can't unthink about youI can't unfeel your touchI can't unhear all the wordsUnsay all the thingsThat used to mean so muchI... Continue Reading →

वास्तुशास्त्र

सध्या लोकसत्ताच्या वस्तुरंग या पुरवणीत संजय पाटील यांची एक लेखमाला प्रसिद्ध होते. त्याचा विषय ’वास्तुशास्त्र’ हा आहे. मला मुळातच ह्या विषयचा तिटकारा आहे - तो त्यातल्या "शास्त्र" ह्या शब्दामुळे.माझ्या आठवणीप्रमाणे गेल्या १५-२० वर्षातच हे ’वास्तुशात्र’ चे प्रस्थ माजले आहे, नाही, पद्धतशीरपणे ते माजवले आहे...आणि आपल्याकडची बिनडोक, पापभीरु आणि झटपट सुख मिळवण्याच्या मागे लागलेली आणि कायम... Continue Reading →

॥ श्री रामरक्षा ॥

माझी रामरक्षा लहानपणापासूनच पाठ आहे...घरातल्या वडिलधारी मंडळींकडून सतत कानावर पडून पडून आपोआपच पाठ झाली, कधी वेगळे पाठांतर करावेच लागले नाही.लहानपणी केलेल्या पाठांतराचे हे एक वैशिष्ट्य आहे...नकळतच पाठ होते आणि कायमचे लक्षात राहाते (आता काही पाठ करायचे/ नवीन शिकायचे म्हणजे फार मेहेनत करावी लागते)पण तसेच त्यात एक धोका किंवा दोष पण आहे... तेव्हा जे चुकिचे किंवा सदोष/ अशुद्ध पाठांतर होते ते पण सुधारणे जड जाते. कारण तेव्हा अर्थ वगैरे काही माहितीच नसतो...नुसते कानावर पडते म्हणून लक्षात राहते.माझे रामरक्षेबाबत तसेच काहीसे झाले आहे. काही जे चुकिचे किंवा अशुद्ध पाठ झाले आहे ते आता मला समजून सुद्धा दुरुस्त करता येत नाही.म्हणूनच मी रामरक्षा सॉफ्ट कॉपी स्वरूपात शोधत होतो, म्हणजे सतत वाचून काही चुक दुरुस्त करता आली तर बघावे!सुदैवाने मला नुकतीच ती सॉफ्ट कॉपी मिळाली (अर्थासकट!)...तुम्ही ती इथे डाऊनलोड करू शकता.लवकरच रामनवमी आहे, तोपर्यंत जर जमले तर चुका सुधारायचा प्रयत्न आहे... बघु जमते का तेता. क. - मी रामरक्षा एम पी ३ इथे अपलोड केली आहे...आणि त्याचबरोबर 'मुदाकरात' हे गणपती स्तोत्र (एम पी ३) पण अपलोड केले आहे...~ कौस्तुभ

My life and work …by Henry Ford

I had written a couple of posts before on My life and work by Henry ford. This is one book I immensely like and I would recommend this to everybody who is an entrepreneur, a wannabe entrepreneur, interested in Business/ Finance or like to read quality and thought provoking stuff!I have uploaded the soft copy... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑