काळा पैसा आणि सावळा गोंधळ

रु. ५०० आणि १००० च्या नोटा रद्द झाल्या पासून समाजमाध्यामातून (म्हणजे सोशल मीडिया बरं का) खूप विनोद माहिती, माहिती-वजा-इशारे, माहिती-वजा-धमकी इ. यायला लागले आहेत. आणि काळा पैसा ह्या विषयावरून सगळीकडे सावळा गोंधळ चालू झाला आहे. पेट्रोल मध्यरात्री पासून २० पैशानी वाढलं की पेट्रोल भरायला रांगा लावणाऱ्यांचा आपला देश...त्यामुळे इतक्या मोठ्या घोषणे नंतर गोंधळ होणारच होता. लोकं ठिकठिकाणी... Continue Reading →

Demonetization and Fiscal Deficit

PM Modi's "Surgical Strike on Black Money" on 8th November 2016 surprised the whole nation. Things are still chaotic after 3 days and will remain so at least for a few weeks. Many messages and articles are being written about the effects of this huge demonetization initiative. One of the messages said: "Government of India is... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑