संत तुकाराम – काही अभंग

गाढव शृंगारिले कोडे, काही केल्या न हो घोडे त्याचे भुंकणे न राहे, स्वभावाशी करील काये, श्वान शिबिके बैसविले,भुंकता, न राहे उगले तुका म्हणे स्वभावकर्म, काही केल्या न सुटे धर्म -संत तुकाराम कोडे = कौतुकाने शिबिके = पालखीत उगले = स्तब्ध , निवांत ------------------------------------------------ ४३४३ म्हणे विठ्ठल पाषाण । त्याच्या तोंडावरि वाहाण॥१॥ नको नको दर्शन त्याचें ।... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑