भयानक दरोडा – A lesson in management

भयानक दरोडाहॉंगकॉंगमध्ये एका बँकेवर दारोडा पडला.‘सगळ्यांनी मुकाट्याने जमिनीवर आडवे पडून रहा. लक्षात ठेवा पैसा सरकारचा आहे पण जीव तुमचा आहे.’ दरोडेखारांनी ओरडून सांगताचसर्वजण मुकाट्याने जमिनीवर आडवे झाले.*याला म्हणतात ‘माईंड चेन्जिंग कन्सेप्ट’* ( *Mind Changing Concept* ) म्हणजेच माणसांच्यासर्वसाधारण विचारांमधे बदल घडवण्याचीकिमया.त्यातील एक महिला कर्मचारी 'अश्लील’ पद्धतीने आडवीपडली होती. एक दरोडेखोर तिला ओरडूनम्हणाला, ‘मॅडम! जरा सभ्यपणे... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑