आज तिचा फोन आला…

आज तिचा फोन आला… शब्दाऐवजी हुंदक्याचा आवाज आला … . स्वतःला सावरून ती म्हणाली – ” अरे माझे लग्न ठरले “… . ती सावरली , पण तो ढासळला , आणि मग दोघांच्या असावांपुढे पावसाचा वर्षाव कमी वाटू लागला … . शब्द सर्व हवेत विरले... . ती म्हणाली ” माफ करशील ना मला “... . तो... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑