विनोद: काशीबाई आणि मस्तानी

#काशीबाई भारतात लग्न करुन विदेशात नांदायला गेली... . . . आणि . . . #मस्तानी विदेशात लग्न करुन भारतात नांदायला आली... 😂😂😂😂😂😂

विनोद: मँनेजमेंट एक्सपर्ट आणि त्याची बायको

एका मँनेजमेंट एक्सपर्टने आपली बायको आशावादी आहे की निराशावादी हे पाहण्यासाठी अर्धा भरलेला पाण्याचा ग्लास तिच्या समोर ठेवला ... आणि विचारले: "ह्या ग्लासाकडे पाहिल्यावर तुला काय वाटतं?" तर ती म्हणाली: "पाणी पिऊन झालं असेल तर ग्लास विसळून जागेवर ठेवा !" ना आशावादी ना निराशावादी...फक्त वादावादी!

Blog at WordPress.com.

Up ↑