v Nod: असंच काहीतरी…

जर तुम्हाला झाकोळलेली संध्याकाळ, समुद्र किनारा आणि लाटा दिसत असतील तर ... तुम्ही स्वभावतः च कवी आहात. बाकी हा कार च्या दरवाज्याच्या खालचा पत्रा तुटलाय त्याचा फोटो आहे. 😎

Thought of The Day

8th July 2019 The Declaration of Independence is 1,458 words. My credit card agreement is 8,583. — Morgan Housel

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑