Thought of The Day

22nd September 2019 कस्यापि नियमस्य पालनं तस्य श्रेयकारणात् भवितव्यं,न तु नियमोल्लङ्गस्य दण्डभयात्। Any rule should be followed for the good it causes and not out of the fear of punishment it will be bring when broken. /*positive approach to rules in schools,home,society*/

लोकराज्य (विशेषांक): महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव

लोकराज्य हे मासिक महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या "माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय" विभागातर्फे चालवले जाते. सरकारी असूनही त्याचा दर्जा खूपच चांगला असते, आणि किंमत अतिशय वाजवी (रू १० फक्त). विविध विषयांवरचे विशेषांक आणि भरगच्च मजकूर हे या मासिकाचे आणखी एक वैशिष्ट्य...जाहिराती अगदी मोजक्या असतात (विशेषांकामध्ये...इतर वेळेसही कमी प्रमाणात असतात). ह्या वेळचा विशेषांक "महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव" ह्या नावाने... Continue Reading →

Thought of The Day

16th September 2019 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् | आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन: || Elevate yourself through the power of your mind, and not degrade yourself, for the mind can be the friend and also the enemy of the self. Shri Krishna in B.G 6.5

Blog at WordPress.com.

Up ↑