विरंगुळा: सहज सुचलं म्हणून…

आता कुठल्याही App/website मधे Year of Birth सिलेक्ट करताना इतक्या वेळा scroll करावं लागतं…त्यावरूनच म्हातारे झाल्याचे feeling येते 😒😌🤦🏻‍♂️

Blog at WordPress.com.

Up ↑