पण…का?

आजच्या "सकाळ" मधली ही बातमी वाचून हे लिहावेसे वाटले...जे बरेच दिवस मनात होते. माणसाला छंद, विरंगुळा असावेत. किंबहुना माणसाने छंदांसाठी जगावे असे अनेक लोकांना वाटते. त्यात जास्त करून कलाकार, साहित्यिक यांची संख्या जास्त असते. किंबहुना पु.ल. देशपांडे यांचे त्या अर्थाचे हे वाक्य अनेकदा समाजमाध्यमात फिरत असते. "आयुष्यात मला भावलेलं एक गुज सांगतो. उपजिविकेसाठी आवश्यक असणाऱ्या... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑