विनोदः कबड्डी

श्वास रोखून…तुझ्याकडे पाहत तिरपा कटाक्ष टाकत.. जप करीत…तुला स्पर्श करण्याचीअनिवार ओढ… आणि हलकासा जरी स्पर्शकेला तरी…जग जिंकल्याच्याधुंदीत, अत्यानंदाने जप करीतच…माघारी येणे…💞 यालाच "कबड्डी" हा खेळ म्हणतात!!😂😂😂😂😂😂

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑