अर्थतज्ञ डॉ. अनिल लांबा यांच्या मुलाखती…

डॉ. अनिल लांबा हे एक सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांचे Romancing The Balance Sheet हे पुस्तक मी खूप पूर्वी, म्हणजे साधारण २००२-२००४ या काळात वाचले होते. त्याच नावाचा त्यांचा एक workshop/seminar ही आहे, पण तो अतिशय महाग आहे (रुपये ५०,००० ते रुपये १ लाख). त्यामानाने रुपये ५००-७०० चे पुस्तक जास्त चांगले असे वाटेल. पण ते पूर्णपणे... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑