Search

ekoshapu

Notes to Myself

Month

July 2006

आई…

दिवसभर कितीही दंगा केला
तरी मला थोपटल्याशिवाय आई कधी झोपली नाही
घरापासुन दूर आता म्हणूनच कदाचित
शांत झोप कधी लागली नाही

कुणी विचारतं ..
“तुला घरी जावसं वाटत नाही?”
कसं सांगू त्यांना, घरातून निघताना
आईला मारलेली मिठी सोडवत नाही

आई, तू सांगायची गरज नाही
तुला माझी आठवण येते
आता माझ्यासाठि डबा करायचा नसतो
तरीहि तू सहा वाजताच उठतेस

तुझ्या हातचा चहा
तुझ्या हातची पोळी
तुझ्या हातची माझी नावडती भाजीही खायला
आता जीभ आसुसली

घरापासून दूर …
आई जग खूप वेगळं आहे
तुझ्या सावलीत अगदी बिंनधास्त होते
आता रणरणंत ऊन आहे

तू आपल्या पिलांसाठी
सगळं केलंस …
एक दिवस पिलं म्हणाली, “आई आता आम्हाला जायचंय” …
आणि तू त्यांना जाऊ दिलंस

आई, तू इथे नाहीस
बाकी माझ्याकडे सगळं आहे
घरापासून दूर
जग खूप वेगळं आहे

Advertisements

विनोद

एकदा एक मनुष्य एका टॅक्सीमध्ये मागच्या सिटावर बसतो. याला ज्या भागात जायचे असते त्या भागाची टॅक्सी चालकाला माहिती नसल्याने वाट दाखवण्याचे काम याच्यावरच येते. एका वळणावर वळण्यासाठीची खूण करताना हा मनुष्य चालकाच्या खांद्यावर नकळत हलकेच हात ठेवतो. त्यासरशी चालक एवढा दचकतो की त्याला काहीच सुचत नाही, त्याला घाम सुटतो… त्याचा गाडीवरचा ताबा जातो… गाडी शेजारच्या एका दुकानात घुसणारच असते एवढ्यात तो कसा बसा ब्रेक लावतो व हश्श-हुश्श करू लागतो…

त्याचे घाम पुसणे चालू असते. त्यावर गोंधळलेला-घाबरलेला बिचारा प्रवासी त्याला म्हणतो, “मित्रा मला क्षमा कर. मला वाटले नाही तू माझ्या हाताला असा धरशील आणि आपली अशी फजिती होईल.”

त्यावर तो टॅक्सी चालक उत्तरतो, “साहेब, त्यात तुमची काही चूक नाही हो. माझा आज टॅक्सी चालवण्याचा पहिला दिवस आहे. या अगोदर मी मागील ३० वर्षे प्रेतवाहिनीचा चालक म्हणून काम केले आहे”….

————————————————————————–
दोन मित्र जंगलात शिकारी साठी जंगलात गेले होते. तेव्हा तेथे एका अस्वलाने त्यांच्यावर हल्ला केला. पहिला मित्र चपळाईने झाडीत पळाला पण दुसरा मात्र त्या अस्वलाच्या तावडीत सापडला.

थोड्या वेळाने झाडीत लपलेला मित्र बाहेर येउन पाहतो तर दुसरा जमिनीवर निपचित पडलेला.

झालं, घाबरून त्याला धाम सुटला. आता काय करावे अश्या विचारात असतानाच त्याला मदतीसाठीचा नंबर आठवला.

त्या मदत कक्षात उत्तर द्यायला एक तरुणी बसलेली. त्यांचा संवाद सुरु झाला.

तो -मित्रावर माझ्या एका अस्वलाने हल्ला केला आहे! मी काय करू.. मेला तर नसेल ना??

ती – असे आधिच घाबरून जाऊ नका. आधी तो मेला आहे याची खात्री करून घ्या..

(ठो‌ऽऽ…. पलीकडून गोळी चालवल्याचा आवाज येतो)

तो – आता??

————————————————————————–
एकदा दोघे जण एका रानातून जात असतात. तेव्हढ्यात त्यांना दुरून एक अस्वल त्यांच्या रोखाने येताना दिसते. एक माणूस लगेच आपल्या पिशवीमधून त्याचे जोडे काढून घालू लागतो. त्याचा सहप्रवासी म्हणतो , ” अरे, तू चांगले जोडे घातलेस तरी तू त्या अस्वलापेक्षा काही जास्त वेगाने पळू शकणार नाहीस.” दुसरा त्याला म्हणाला की ” “अरे त्या अस्वलापेक्षा नाही, पण तुझ्या पेक्षा तरी मी जास्त वेगाने पळीन की नाही”? असे म्हणून तो तडक अस्वलापासून दूर पळू लागला.

————————————————————————–
गेल्या प्रेमदिवसाच्या (व्हॅलेन्टाइन डे) सुमारास मी पोस्टात गेलो. तिथे एक पन्नाशीचा, डोक्यावर टक्कल पडलेला माणूस बऱ्याचशा व्हॅलेन्टाइन डे भेटकार्डांवर गुलाबी रंगाची हृदयाच्या आकाराची स्टिकर्स लावीत होता. नंतर त्याने खिशातून सुगंधी फवारा काढला आणि त्या शेकडो भेटकार्डांवर ते अत्तर फवारले. हा प्रकार बघून मला उत्सुकता वाटली. मी जवळ जाऊन त्याला विचारले, “काय हो, तुम्ही ह्या वयात इतकी सारी प्रेमदिवसाची भेटकार्डे कुणाला पाठवताय?”

माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकून तो पुन्हा आपल्या कामात गढला. त्या साऱ्या भेटकार्डांवर ‘I Love You, Guess Who!’ चे ठप्पे मारत त्याने स्पष्टीकरण दिले, “अशी एक हजार भेटकार्डे मी प्रेमदिवसाला दर वर्षी पाठवत असतो.”

“पण कुणाला?”

“टेलिफोन डायरेक्टरीमधून कुठलेही पत्ते निवडतो.” ठप्पे मारत तो म्हणाला.

“पण कां” ह्या माझ्या प्रश्नावर तो म्हणाला “अहो मी वकील आहे, आणि घटस्फोटाचे खटले चालवणे हा माझा पोटापाण्याचा उद्योग आहे.”
————————————————————————–

Quotes for the day

ज्यांना रात्री केलेल्या कृत्यांचा सकाळी पश्चाताप होतो ,त्यांनी सरळ दुपारीच उठाव !!!

मुलगा आणि नारळ कसा निघेल ,हे आधीच सांगता येणं कठीण आहे !!!

प्रेम हे चन्द्राप्रमाणे असतं जेंव्हा ते वाढत नसतं तेंव्हा ते कमी होत असतं !!!!

दोन जोडपी समोरासमोर असताना दोन्ही बायका एकमेकांच्या साड्यांकडे बघतात आणि दोन्ही नवरे एकमेकांच्या बायकांकडे !!!

आमच्या पुण्यात..

आमच्या पुण्यात..

वाण्याच्या दुकानाला ‘मिनी मार्केट म्हणतात’

जरा मोठ्या दुकानाला ‘सुपरमार्केट’ म्हणतात

चार मजली इमारतीला ‘हाइट्स’ म्हणतात

सात मजली इमारतीला ‘टॉवर्’ म्हणतात

आणि १२ मजली इमारतीच्या गच्चीवर विमान उतरू नये म्हणून लाल दिवा लावतात

One-liner

“My opinion might have changed but not the fact that I’m right!!!”

Nice story…

ती जन्मताच आंधळी, त्यामुळे सगळ्यांच्याच तिरस्कारास पात्र. आई-वडील, सख्खे भाऊ, बहिणींही एक डोक्यावरचंन टाळता येणार ओझं म्हणून सहन करणारे. ह्यात एकच समाधानाची बाब म्हणजे तिचा प्रियकर.
तिच्यावर जिवापाड प्रेम करणारा, तिच्या अंधपणाचा कोणताही बाऊ न करता. मग तिला वाटायचे आपण खुप नशिबवान आहोत. तिने कित्येक वेळेस त्याला म्हंटले सुद्धा, “जर मला दृष्टी लाभली असती तर तुझ्याशीच लग्न करून, शेवट पर्यंत साथ दिली असती.”
आणी अचानक एके दिवशी चमत्कार झाला. कोणीतरी तिला आपले डोळे देण्यास तयार झाला. शेवटी यशस्वी शस्त्रक्रिये नंतर दिला दिसू लागले. सर्व प्रथम तिने प्रियकराला पाहण्याचा हट्ट धरला.
त्याला पाहताच तिला जबरदस्त धक्का बसला. तो चक्क आंधळा होता. तेवढ्यात त्याने विचारले, “करशील आता माझ्याशी लग्न?”
तिने सहजतेने त्याचा प्रस्ताव नाकारला. त्याने कांहीही प्रतिक्रीया व्यक्त केली नाही. तिच्यापासुन दुर जाताना फक्त एवढेच म्हणाला, “माझ्या डोळ्यांची काळजी घे.”
ती उघड्या डोळ्यांनी पहातच राहिली.

विनोद

एकदा डाकू गावात दरोडा टाकतात आणि सर्व लोकांना मारुन टाकतात ,नंतर एका म्‍हातारा म्‍हातारीच्‍या घरी
डाकू : ए म्‍हातारे काय नाव तुझं ?
म्‍हातारी : गंगुबाई.
डाकू : मी तुला सोडुन देतो , माझ्‍या आईचं नाव गंगुबाई होतं

डाकू : ए म्‍हातार्‍या , तुझं नाव काय ?
म्‍हातारा :: ग्‍यानबा , पण सगळे मला लाडाने ‘ गंगुबाई ‘ म्‍हणतात

Humor for the day

TEACHER : PAPPU, how do you spell “crocodile”?
PAPPU : “K-R-O-K-O-D-A-I-L”
TEACHER : No, that’s wrong
PAPPU : Maybe it’s wrong, but you asked me how I spell it!
———————————————————————-
TEACHER : PAPPU, give me a sentence starting with “I”.
PAPPU : I is…
TEACHER : No, PAPPU. Always say, “I am.”
PAPPU : All right… “I am the ninth letter of the alphabet.”
———————————————————————-
TEACHER : “George Washington not only chopped down his father’s Cherry tree, but also admitted doing it. Now do you know why his father didn’t punish him?”
PAPPU : “Because George still had the axe in his hand?”
———————————————————————-
A man at an Art Gallery: I suppose this horrible looking thing is
what you call modern art ?
Art dealer: I beg your pardon sir, thats a mirror!
———————————————————————-
A man visits Chinese friend dying in hospital. Man says “Chin Yu
Yan” and dies. The man goes to china to find meaning of friends last
words. It is “you’re standing on the oxygen tube!!”
———————————————————————-
Pappu applied for an engineering position at an MNC office.
Another man, Mr. X also applied for the same job and, both applicants having the same qualifications, were asked to take a test by the Department Manager.

Upon completion of the test, the results showed that both men only missed one of the questions.

The manager went to Pappu and said, “Thank you for your interest, but we’ve decided to give the job to Mr. X”.

Pappu: “And why would you be doing that? We both got 9 questions correct.”
Manager: “We have made our decision not on the correct answers, but on the one question that you got wrong.”
Pappu:”And just how would one incorrect answer be better than the other?”
Manager: “Simple, for the question that both of you got wrong, Mr. X put down ‘I don’t know’ as the answer, and you wrote ‘Neither do I’!”
———————————————————————-
Mr. Bean: I’d like some vitamins for my grandson.
Clerk: Sir, vitamin A, B or C?
Mr. Bean: Any will do, my grandson doesn’t know the alphabet yet!!
———————————————————————-
A blonde Got excited when finished jigsaw puzzle in 6 months…..the box said “2-4 years!”
———————————————————————-

Humor for the day

A woman was found guilty in traffic court and when asked for her occupation she said she was a schoolteacher. The judge rose from the bench. “Madam, I have waited years for a schoolteacher to appear before this court.” He smiled with delight. “Now sit down at that table and write ‘I will not run a red light’ five hundred times.”
————————————————————————–
A young man hired by a supermarket reported for his first day of work. The manager greeted him with a warm handshake and a smile, gave him a broom, and said, “Your first job will be to sweep out the store.”

“But I’m a college graduate,” the young man replied indignantly. “Oh, I’m sorry. I didn’t realize that,” said the manager. “Here, give me the broom — I’ll show you how.”
————————————————————————–
A girl walked into a library and said, “Can I have a burger and fries?”
The librarian said, “Sorry, this is a library.”
So she whispered, “Can I have a burger and fries?”
————————————————————————–
The executive was interviewing a potential employee for a position in his company.
He wanted to find out something about his personality so he asked, “If you could have a conversation with someone, living or dead, who would it be?”
The interviewee quickly responded, “The living one.”
————————————————————————–
A shy little 4-year-old came in to the dentist for his first cleaning and check-up.
The hygienist tried to strike up a conversation but no response.
After the cleaning, the dentist was called in to do the final check.
The dentist tried to strike up a conversation as well. “How old are you?”
No response.
The dentist then asked, “Don’t you know how old you are?”
Immediately four tiny fingers went up.
“Oh,” replied the dentist, “and do you know how old that is?”
Four little fingers went up once again.
Continuing the effort to get a response, the dentist asked, “Can you talk?”
The solemn little patient looked at him and asked, “Can you count?”
————————————————————————–
Bidding at a local auction was proceeding furiously when the auctioneer suddenly announced, “A gentleman in this room has lost a wallet containing $10,000. If it is returned, he will pay a reward of $2,000.” There was a moment’s silence, and then from the back of the room came the cry, “Two thousand five hundred!”
————————————————————————–

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑