आई…

दिवसभर कितीही दंगा केलातरी मला थोपटल्याशिवाय आई कधी झोपली नाहीघरापासुन दूर आता म्हणूनच कदाचितशांत झोप कधी लागली नाहीकुणी विचारतं .."तुला घरी जावसं वाटत नाही?"कसं सांगू त्यांना, घरातून निघतानाआईला मारलेली मिठी सोडवत नाहीआई, तू सांगायची गरज नाहीतुला माझी आठवण येतेआता माझ्यासाठि डबा करायचा नसतोतरीहि तू सहा वाजताच उठतेसतुझ्या हातचा चहातुझ्या हातची पोळीतुझ्या हातची माझी नावडती भाजीही... Continue Reading →

विनोद

एकदा एक मनुष्य एका टॅक्सीमध्ये मागच्या सिटावर बसतो. याला ज्या भागात जायचे असते त्या भागाची टॅक्सी चालकाला माहिती नसल्याने वाट दाखवण्याचे काम याच्यावरच येते. एका वळणावर वळण्यासाठीची खूण करताना हा मनुष्य चालकाच्या खांद्यावर नकळत हलकेच हात ठेवतो. त्यासरशी चालक एवढा दचकतो की त्याला काहीच सुचत नाही, त्याला घाम सुटतो... त्याचा गाडीवरचा ताबा जातो... गाडी शेजारच्या... Continue Reading →

Quotes for the day

ज्यांना रात्री केलेल्या कृत्यांचा सकाळी पश्चाताप होतो ,त्यांनी सरळ दुपारीच उठाव !!! मुलगा आणि नारळ कसा निघेल ,हे आधीच सांगता येणं कठीण आहे !!!प्रेम हे चन्द्राप्रमाणे असतं जेंव्हा ते वाढत नसतं तेंव्हा ते कमी होत असतं !!!!दोन जोडपी समोरासमोर असताना दोन्ही बायका एकमेकांच्या साड्यांकडे बघतात आणि दोन्ही नवरे एकमेकांच्या बायकांकडे !!!

आमच्या पुण्यात..

आमच्या पुण्यात..वाण्याच्या दुकानाला 'मिनी मार्केट म्हणतात'जरा मोठ्या दुकानाला 'सुपरमार्केट' म्हणतातचार मजली इमारतीला 'हाइट्स' म्हणतातसात मजली इमारतीला 'टॉवर्' म्हणतातआणि १२ मजली इमारतीच्या गच्चीवर विमान उतरू नये म्हणून लाल दिवा लावतात

Nice story…

ती जन्मताच आंधळी, त्यामुळे सगळ्यांच्याच तिरस्कारास पात्र. आई-वडील, सख्खे भाऊ, बहिणींही एक डोक्यावरचंन टाळता येणार ओझं म्हणून सहन करणारे. ह्यात एकच समाधानाची बाब म्हणजे तिचा प्रियकर.तिच्यावर जिवापाड प्रेम करणारा, तिच्या अंधपणाचा कोणताही बाऊ न करता. मग तिला वाटायचे आपण खुप नशिबवान आहोत. तिने कित्येक वेळेस त्याला म्हंटले सुद्धा, "जर मला दृष्टी लाभली असती तर तुझ्याशीच... Continue Reading →

विनोद

एकदा डाकू गावात दरोडा टाकतात आणि सर्व लोकांना मारुन टाकतात ,नंतर एका म्‍हातारा म्‍हातारीच्‍या घरीडाकू : ए म्‍हातारे काय नाव तुझं ?म्‍हातारी : गंगुबाई.डाकू : मी तुला सोडुन देतो , माझ्‍या आईचं नाव गंगुबाई होतंडाकू : ए म्‍हातार्‍या , तुझं नाव काय ?म्‍हातारा :: ग्‍यानबा , पण सगळे मला लाडाने ' गंगुबाई ' म्‍हणतात

Humor for the day

TEACHER : PAPPU, how do you spell "crocodile"?PAPPU : "K-R-O-K-O-D-A-I-L"TEACHER : No, that's wrongPAPPU : Maybe it's wrong, but you asked me how I spell it!----------------------------------------------------------------------TEACHER : PAPPU, give me a sentence starting with "I".PAPPU : I is...TEACHER : No, PAPPU. Always say, "I am."PAPPU : All right... "I am the ninth letter of the... Continue Reading →

Humor for the day

A woman was found guilty in traffic court and when asked for her occupation she said she was a schoolteacher. The judge rose from the bench. "Madam, I have waited years for a schoolteacher to appear before this court." He smiled with delight. "Now sit down at that table and write 'I will not run... Continue Reading →

Two Monks

"Two monks were traveling together when they came across a river crossing. There on the bank, they saw a beautiful woman, finely dressed, who wished to cross the river but was unable to do so. Without a word, the older monk simply picked up the woman and carried her to the other side.The young monk,... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑