सा रे ग म प – लिटिल च्याम्प आणि एक आयडिया

आज ’सा रे ग म प’ ची मेगा-फाईनल...सगळ्या मराठी लोकांचे डोळे त्याच्या निकालाकडे लागले आहेत...सध्या आमच्याकडचे वातावरण ’सा रे ग म प’ मय झाले आहे...सगळे जण संगीतातले दर्दी असल्या सारखे सारेगम ची भाषा वापरतात...फक्त कार्यक्रमाच्या बाबतीतच असे नाही तर एकुणच...म्हणजे आई माझ्यावर चिडली की पूर्वी म्हणायची "कौस्तुभ, तुला धपाटा देइन बरं का..." आता म्हणते "कौस्तुभ... Continue Reading →

Just for fun: Quiz

Kaustubh was sleeping quietly in his room...A burglar broke into his room; and started picking all valuable items (which were very scarse!).Kaustubh suddenly woke up and looked at that burglar. The burglar looked back at Kaustubh.Kaustubh smiled at burglar; burglar smiled back.Burglar turned back - picked up whatever he could and walked away. Kaustubh looked... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑