मराठी मोजमापे…

धान्य मोजण्याची मापं :दोन नेळवी = एक कोळवेदोन कोळवी = एक चिपटेदोन चिपटी = एक मापटेदोन मापटी = एक शेरदोन शेर = एक अडशिरीदोन अडशिर्‍या = एक पायलीसोळा पायल्या = एक मणवीस मण = एक खंडीचार शेर= एक पायलीआठ पायली= एक कुडवआठ कुडव= एक गिधवीस कुडव= एक खंडी.एक शेर म्हणजे जवळपास ८५० ग्रॅम. एक पायली... Continue Reading →

Speech by JAVED AKHTAR at India Today Conclave…and response by Sri Sri Ravi Shankar

Javed Akhtar and Sri Sri Ravi Shankar both participated in India Today Conclave - where Javed Akhtar delivered this speech. Sri Sri Ravi Shankar responded to it later (not at the conclave).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spirituality: Halo or Hoax?Speech by JAVED AKHTAR at India Today ConclaveI am quite sure ladies and gentlemen, that in this august assembly nobody would... Continue Reading →

आरसा:

आरसा:ते पत्र आल्यापासून श्रीनिवासच्या मनाची शांतता पार ढळली होती. गीता गेल्यापासून तो आधी अस्वस्थ होताच. आपल्याला दुःख झाले आहे, की नुसताच मनाला बधिर करून टाकणारा आघात आपल्यावर झाला आहे हे त्याला कळत नव्हते. गीताच्या निधनाने तो हादरला होता. जीवनात एक पोकळी निर्माण झाल्यासारखे त्याला वाटत होते. आज जवळ जवळ वीस वर्षे त्याने आणि गीताने एकत्र... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑