चितळे दूध यांचा (सुधीर जोशी यांच्या भाषेतला) “हलकटपणा”

पुणेकरांबद्दल आणि पुण्यातल्या विक्षिप्त, आगाऊ, विचित्र दुकानदारांबद्दल अनेक विनोद तुम्ही ऐकले, वाचले (किंवा रचले?) असतील... आणि त्यात बऱ्याच प्रमाणात तथ्यदेखील असते. आता आजचेच उदाहरण पहा ना... आजच्या "सकाळ" मध्ये "चितळे बंधू" यांची ही जाहिरात आली आहे. चितळे डेअरी यांनी दुधाच्या दारात वाढ केली. आता यात विशेष काही नाही. पण जर तुम्ही त्याखालचा मजकूर वाचलात तर... Continue Reading →

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑