Elon Musk – 1 Page Resume

This resume for Elon Musk proves you never, ever need to use more than one page. Let's say your accomplishments vary and range from creating an electronic payments industry to invigorating the solar energy market to inventing high-performance electric cars to launching a commercial space and rocket industry. You may think that all of that... Continue Reading →

कोंकणस्थांची श्लोकबध्द आडनांवे

कोंकणस्थांची श्लोकबध्द आडनांवेजाणा जे आठवले, चिपळुणकरही चित्तले आणी मोनेचांपे वांचोळ ऐसे करसह वदति युक्त जे याभिधानेफट्केंही भाडभोंके परिमीत असती वाडदेकर कांहीया सर्वा गोत्र अत्री दशसहा परिसा जोगळेकर तेही ||कुंटे आणी पेंडसे भागवत्त | वन्हि संख्या जामदग्नि सुगोत्र बाभ्रव्याचे बेहेरे बाळ जाणा | दोंही गोत्री जाणिजे मानबाणां ||2||वैशंपायन भाडभोंक हि भिडे | सहस्त्रबुध्ये तथा जाणा पांच... Continue Reading →

मराठी मोजमापे…

धान्य मोजण्याची मापं : दोन नेळवी = एक कोळवे दोन कोळवी = एक चिपटे दोन चिपटी = एक मापटे दोन मापटी = एक शेर दोन शेर = एक अडशिरी दोन अडशिर्‍या = एक पायली सोळा पायल्या = एक मण वीस मण = एक खंडी चार शेर= एक पायली आठ पायली= एक कुडव आठ कुडव= एक... Continue Reading →

The Tipping Point, Chess and My Prediction

  Malcolm Gladwell’s bestseller book “The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference” was published in 2000. Gladwell defined a tipping point as "the moment of critical mass, the threshold, the boiling point". The book seeks to explain and describe the "mysterious" sociological changes that mark everyday life. The overarching theme is... Continue Reading →

कन्सेशन

१० वी, १२ वी च्या वर्षांमध्ये विद्यार्थी, पालक आणि आजूबाजूचे सगळेच अचानक "मार्क्सवादी" होतात. हल्ली "बेस्ट ऑफ ५" वगैरे प्रकार सुरु झाल्यावर १००% मार्क्स ही मिळायला लागले आहेत. आणि एखाद दुसरा नाही, तर ५०-१००-२०० च्या संख्येने!   नुकतेच १०-१२ वी चे निकाल लागले. निकाल लागल्यावर लगेच कोचिंग क्लासेस मध्ये चढाओढ सुरु होते - जास्तीत जास्त... Continue Reading →

पुणेरी पुणेकर…

पुणेरी गिऱ्हाईक : मारुती चे Spare Parts आहेत काय? पुणेरी दुकानदार : डोळे फुटले आहेत की वाचता येत नाही? बाहेर इतका मोठा बोर्ड टांगलाय आम्ही फक्त मारुतीचेच Spare Parts विकतो. पुणेरी गिऱ्हाईक : ठीक आहे, एक गदा द्या 🤣🤣🤣🤣🤣 लेटेस्ट पुणेरी किस्सा जोशी : मी इथले टॉयलेट वापरू का? नेने : हो, पण पैसे पडतील... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑