फालतू विनोद…

एक कवी आपल्या बायकोला म्हणाला, ‘ते बघ ते झाड…’

एक कवी आपल्या बायकोला म्हणाला, ‘ते बघ ते झाड…’

मग बायको ते झाडू लागली!!!

—————————————————————————-
एकदा मास्तर बंड्याला वर्गात उभा करतात आणी सांगतात,” मी कुठला ही प्रश्न विचारला कि त्याच पटकन उत्तर दे”.मास्तर विचारतात,” अमेरिकेचे अध्यक्ष कोण?”बंड्या म्हणतो,” पटकन.”

——————————————————————————
Heigth of Optimism99 वर्षांची म्हातारी जेव्हा ‘हच का नया लाइफटाइम रिचार्ज’ घेते!
———————————————————————————————–

एक सरदार suicide squad मध्ये भरती होतो. त्याला एका mission वर पाठवतात. त्याचा commander त्याला भरपूर दारुगोळा, RDX, mobile पिस्तूल, चाकू ई. देतो आणि सांगतो, ‘जेव्हा बरेच शत्रू असतील तेव्हा suicide कर.’ सरदार position वर जातो. तिथून commander ला फोन करतो, ‘२ माणसे आहेत, करु का suicide?Commander: ‘नको. अजून माणसे हवीत. थोड्या वेळाने कर.’
थोड्या वेळाने सरदार: ‘३० माणसे आहेत, करु का suicide? Commander: ‘नको. अजून माणसे हवीत. थोड्या वेळाने कर.’थोड्या वेळाने सरदार: ‘१०० माणसे आहेत, करु का suicide? Commander: ‘जवान, आता तू suicide कर. आम्ही तुझ्या कुटुंबाची काळजी घेउ. ………सरदार खिश्यातून चाकू काढतो आणि suicide करतो!!!

———————————————————————————————–
एक फेरीवाला: Doctor, मुंग्यांची पावडर पाहिजे का?
Doctor: नको, आम्ही मुंग्यांचे फाजिल लाड करत नाही!!

————————————————————————————————

2 thoughts on “फालतू विनोद…

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: