SMS poll

काल सचिननी finally ‘accept’ केले कि तो आता तितका तरुण राहीला नाही. (I’m not a 17-year boy anymore) बस्स. लगेच Headlines Today नी SMS poll साठी प्रश्न दिला ’Has Sachin become a liability for Indian cricket team?’ Options ‘Yes’, ‘No’, ‘Can’t say’ अनेक news chennels वर so-called experts त्याच्या statement ची चीरफाड करायला बसले. आणि expert कोण होते? अतुल वासन, मदनलाल, साबा करीम, संदीप पाटील आणि मंडळी. ज्यांच्या सगळ्यांच्या मिळून career मधल्या रन्स (international, domestic and galli cricket) ह्या तेंडुलकरच्या २५% सुद्धा नसतील.

ह्या SMS poll नी उच्छाद मांडला आहे. मराठी chnnels तर आणखी हुशार आहेत. ते कुठल्याही SMS poll ला फक्त ‘हो’ आणि ‘नाही’ इतकेच options देतात. माहिती नाही किंवा सांगता येत नाही असा प्रश्न मराठी माणसासाठी असूच शकत नाही.

एका मराठी news channel नी एकदा म्हणे प्रश्न विचारला होता ‘आपला आवडता सिने कलावंत कोणता?’ आणि options दिले होते ‘हो’ आणि ‘नाही’. आणि तरीही ६०% लोकांनी ‘हो’ आणि ४०% नी ‘नाही’ असे vote केले होते. नशीब ती बेरीज तरी १००% होती. नाही तर दोन्ही ला प्रत्येकी ८०% votes अशी करामतही करुन दाखवली असती.
झी-मराठी वरचा लोकप्रिय कार्यक्रम सा रे ग म प देखील आता finals साठी sms voting वापरणार आहे. मला ते ऐकुन धक्काच बसला. थोडे दिवस आधीच मी एका मित्राला म्हणालो होतो की मराठी मालिकांमधे sms voting येणे शक्यच नाही. कारण स्वतःच्या खर्चाने (ते ही ६-७ रु. प्रत्येक smsला!!!) कोण मराठी माणूस vote करेल? फार फार तर ते postcard नी vote करतील. ते सुद्धा समस्त जोशी परिवाराकडून एक पत्र किंवा अखिल XYZ society कडून एक पत्र. -:)

आता बघुया सा रे ग म प ला किती votes येतात ते…
पण हे असेच चालू राहिले तर काही दिवसांनी company मधे appraisals/ promotions पण sms vote नीच होतील. आणि employees मग ‘Indian Idols’ style मधे इतर employees ना appeal करतील: ‘manager की cubicle में बैठना मेरा सपना है और आप ही ये सपना पूरा कर सकते है. तो जल्दी से अपने cell phone उठाइये और plz plz plz plz मुझे vote किजिए..

~ कौस्तुभ

2 thoughts on “SMS poll

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: