विनोदः मराठी राज्यभाषा विशेष

सकाळी चहा घेताना कप हातातुन निसटला,
पण मी तो पडू दिला नाही,
हसत बायकोकडे बघत म्हणालो…

“वाचला”
😄

बायको म्हणाली “वाचला” नाही…

“वाचलात “…!
☝️

एकाच शब्दा मधला “त” चा फरक
पण दहशत जाणवून गेला !!! 😟


एक महत्वाची सुचना
कणीक मळण्या आधी हात स्वच्छ धुवावेत…
.
.
.
.
नाहीतर कणीक मळते!!!!
🤪मराठी राजभाषा दिनाच्या हार्दीक शुभेच्छा 🌹

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: